تاریخ :‌ 18 خرداد 1397, 13:24 بازدید : 238 دسته بندی : فیلم

بازدید نماینده امام جمعه کرمان از مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور

بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان از مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور در ایام نوروز 97
97.01.02

کلید واژه ها :