تاریخ :‌ 8 مهر 1397, 09:37 بازدید : 107 دسته بندی : بازدیدها

حضور نماینده ولی فقیه در استان در منزل شهید علی شیروانی و دیدار با جانباز قطع نخاعی حاج اصغر شیروانی

حضور نماینده ولی فقیه در استان در منزل شهید علی شیروانی و دیدار با جانباز قطع نخاعی حاج اصغر شیروانی


کلید واژه ها :